ក្រុមហ៊ុន យាន់តាស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី

អាសយដ្ឋាន:អគារ Emerald ជាន់ទី៤ លេខ៦៤ (កែងផ្លូវ ១៧៨) សង្កាត់ជ័យជំនះ ខ័ណ្ឌដូនពេញ ក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ទូរសព័្ទ: +៨៥៥-២៣-៨៦០ ៨០០

ទូរសព័្ទ: +៨៥៥-៩២-៧៧៧ ៣០៩

ទូរសារ: +៨៥៥-២៣-២២៤ ១២៦

អ៊ីម៉ែល: yuanta@yuantacambodia.com

 

  • នៅទល់មុខវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ

  • ចំងាយ៩០០ម៉ែត្រពីវិមានឯករាជ្យ

  • តាមបណ្តោយមហាវិថីព្រះនរោត្តម កែងនឹងផ្លូវលេខ១៧៨