យាន់តា ស៊ីឃ្យួរឹធី (ខេមបូឌា) ភីអិលស៊ី.

អាសយដ្ឋាន :   អគារ Emerald ជាន់ទី៤ លេខ ៦៤ (កែងផ្លូវ ១៧៨)

                         មហាវិថីព្រះនរោត្តម  សង្កាត់ ជ័យជំនះ ខណ្ឌ ដូនពេញ

                         រាជធានី ភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ទូរស័ព្ទ          :   023 860 800

អ៊ីម៉ែល          :​   Yuanta@yuantacambodia.com